.
شهردار : مهندس حسین بابایی

شهردار : مهندس حسین بابایی

همشهریان با پرداخت به موقع عوارض در ساختن شهر بهتر سهیم خواهند بود

نقشه ملایر
عوارض خودرو
خدمات شهروندی
گردشگری
جاذبه های ملایر
درگاه پرداخت عوارض

پروژه های دردست اقدام

تابلو اعلانات

پیام شهروندی

عکس روز

برف در ملایر98/9/17

شهر ملایر
مجموعه جهان کوچک (مینی ورد)
آموزش
دیدنی های ملایر